Ảnh
Video

Hợp tác Quốc tế

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 12
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
1Phụ lục I16/11/2017Mẫu Công văn xin phép sử dụng thẻ ABTC 16/11/2017
 
227/2017/QĐ-UBND16/11/2017Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. 25/11/2017
 
354/2015/QĐ-TTg29/10/2015SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ15/12/2015
 
428/2016/TT-30/01/2016Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.20/08/2016
 
576/2010/QĐ-TTg30/11/2010Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam30/11/2010
 
645/2006/ QĐ-TTg28/02/2006Quyết định số 45/2006/ QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC28/02/2006
 
710/2006/TT-BCA18/09/2006Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ18/09/2006
 
807/2013/TT-BCA 31/01/2013Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/1/2013 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và thông tư số 10/2006/TTT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an31/01/2013
 
936/2014/QĐ-UBND01/10/2014Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).01/10/2014
 
1004/12/2000Quyết định 139/2000/QĐ-TTg ngày 04-12-2000 v/v Ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam04/12/2000