Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 05/12/2017, 14:00
Ban giám đốc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2017
Giới thiệu Ban giám đốc


   


    Bà Hà Thanh
Điện thoại
Email: 
     Giám đốc
    (84-274) 3843.038
     thanhh@binhduong.gov.vn


 
   


    Ông Võ Thành Nhân
Điện thoại
Email: 
     Phó Giám đốc
    (84-274) 3843.039
     nhanvt@binhduong.gov.vn


 
  


    Mai Thị Đạt
Điện thoại
Email: 
     Phó Giám đốc
    (84-274) 3824.805​
     datmt@binhduong.gov.vn


 
   


​​​​     Nguyễn Thị Thùy Linh​
Điện thoại
Email: 
     Phó Giám đốc
    (84-274) 3824.805​
     linhntt.bt@binhduong.gov.vn


 
​​​
Lượt người xem:  Views:   14712
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by