Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 14/01/2020, 07:00
Phòng Hợp tác Quốc tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/01/2020
Giới thiệu cơ cấu phòng Hợp tác Quốc Tế
I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN     

1. Chức năng

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở quản lý và thực hiện công tác lễ tân đối ngoại theo chương trình và kế hoạch đối ngoại của tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trình lãnh đạo tỉnh về mức độ và nghi thức ngoại giao trong việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh và những nghi thức đối ngoại cần thiết khác khi tham dự các hoạt động do các cơ quan nước ngoài tổ chức.

- Tham mưu, đề xuất các hình thức và nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng chương trình, hình thức và nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế và các địa phương nước ngoài;

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cho phép sử dụng Thẻ doanh nhân APEC (ABTC) trình UBND tỉnh ra Quyết định;

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch triển khai mở rộng quan hệ đối ngoại và thỏa thuận hợp tác quốc tế của tỉnh với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Cung cấp thông tin kinh tế, thương mại, đầu tư cho lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp. Tham gia, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào làm ăn và đầu tư tại địa phương;

- Tham gia các hoạt động  xúc tiến đầu tư, thương mại và tiếp thị;

-  Phối hợp tổ chức và thực hiện các chương trình hội nghị và hội thảo quốc tế;

- Tham gia hỗ trợ các sở, ban ngành và các doanh nghiệp thực hiện các chương trình thỏa thuận hợp tác quốc tế đã ký kết;

- Tham gia, phối hợp với các phòng chức năng của Sở tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh;

- Tham gia hỗ trợ công tác biên dịch, phiên dịch các ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Hoa;

- Phối hợp với các phòng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch và nội dung làm việc cụ thể để lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài;

- Phối hợp tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành của Trung ương;

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các loại giấy tờ có liên quan phục vụ cho các đoàn đi công tác nước ngoài của các cấp lãnh đạo tỉnh;

- Hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về lễ tân ngoại giao, nghiệp vụ đối ngoại phục vụ cho việc đón tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài;

- Phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế hoặc các hoạt động có sự tham gia của nhân tố nước ngoài diễn ra trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động của các đoàn phóng viên truyền hình và báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của tỉnh như: giới thiệu lịch sử, văn hóa, địa lý, truyền thống cách mạng, danh tham thắng cảnh của tỉnh; giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh; doanh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế, chính sách khuyến kích đầu tư của tỉnh...;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.​


Điện thoại      : (0274) 3. 872.976


Lượt người xem:  Views:   11250
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by