Ảnh
Video

Tìm kiếm Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 48
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
149/2019/QH1422/11/2019Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam01/07/2020
 
212/2012/NĐ-CP01/03/2012Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam01/06/2012
 
380/2020/NĐ-CP08/07/2020Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam17/09/2020
 
41225/QĐ-TTg17/09/2019VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VÀ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2019 - 202517/09/2019
 
579/NQ-CP25/05/2020 Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử01/07/2020
 
634/2019/QĐ-UBND18/12/2019Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 01/01/2020
 
702/2015/TTLT-BNG-BNV28/06/2015HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG;12/08/2015
 
8Phụ lục I16/11/2017Mẫu Công văn xin phép sử dụng thẻ ABTC 16/11/2017
 
927/2017/QĐ-UBND16/11/2017Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. 25/11/2017
 
1054/2015/QĐ-TTg29/10/2015SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ15/12/2015