Ảnh
Video

Tìm kiếm Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 43
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
134/2019/QĐ-UBND18/12/2019Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 01/01/2020
 
202/2015/TTLT-BNG-BNV28/06/2015HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG;12/08/2015
 
3Phụ lục I16/11/2017Mẫu Công văn xin phép sử dụng thẻ ABTC 16/11/2017
 
427/2017/QĐ-UBND16/11/2017Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. 25/11/2017
 
554/2015/QĐ-TTg29/10/2015SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ15/12/2015
 
628/2016/TT-30/01/2016Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.20/08/2016
 
724/04/1963CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ 196324/04/1963
 
823/05/1969CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ23/05/1969
 
92312/QĐ-TTG20/12/2016QUYẾT ĐỊNH 2312/QĐ-TTG NĂM 2016 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1965 VỀ TỐNG ĐẠT RA NƯỚC NGOÀI GIẤY TỜ TƯ PHÁP VÀ NGOÀI TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH20/12/2016
 
1031/10/2003CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG (TIẾNG VIỆT)31/10/2003