Ảnh
Video

Tìm kiếm Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 59
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
106/2023/TT-BNG 26/12/2023SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2011/TT-BNG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ NGOẠI GIAO QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP CẢNH THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT VỀ VIỆT NAM; THÔNG TƯ SỐ 02/2011/TT-BNG NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI; THÔNG TƯ SỐ 04/2020/TT-BNG NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, GIA HẠN, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ CẤP CÔNG HÀM ĐỀ NGHỊ PHÍA NƯỚC NGOÀI CẤP THỊ THỰC15/02/2024
 
203/2023/TT-BNG27/07/2023Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự15/09/2023
 
319/NQ-CP31/01/2024Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ31/01/2024
 
43351/QĐ-UBND12/12/2022Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài hoặc cho phép đi nước ngoài việc riêng.12/12/2022
 
52804/QĐ-UBND30/10/2023Về việc công bố thủ tục hành sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương30/10/2023
 
6 2108/QĐ-UBND18/08/2023Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính đặc thù (mã 2.002357) trong lĩnh vực Công tác Lãnh sự tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.18/08/2023
 
713/2023/QĐ-UBND19/05/2023Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 01/06/2023
 
809/2023/QĐ-TTg 12/04/2023Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC10/07/2023
 
958/2022/NĐ-CP31/08/2022Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam01/11/2021
 
1032/NQ-CP15/03/2022Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus.15/03/2022