Ảnh
Video

Tìm kiếm Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 45
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
11225/QĐ-TTg17/09/2019VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VÀ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2019 - 202517/09/2019
 
279/NQ-CP25/05/2020 Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử01/07/2020
 
334/2019/QĐ-UBND18/12/2019Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 01/01/2020
 
402/2015/TTLT-BNG-BNV28/06/2015HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG;12/08/2015
 
5Phụ lục I16/11/2017Mẫu Công văn xin phép sử dụng thẻ ABTC 16/11/2017
 
627/2017/QĐ-UBND16/11/2017Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. 25/11/2017
 
754/2015/QĐ-TTg29/10/2015SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ15/12/2015
 
828/2016/TT-30/01/2016Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.20/08/2016
 
924/04/1963CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ 196324/04/1963
 
1023/05/1969CÔNG ƯỚC VIÊN VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ23/05/1969