Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương đợt 5 (các trường hợp chưa đăng ký tiêm, hoãn tiêm mũi 1) 
Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Sở Ngoại vụ Bình Dương đã có công văn số 671/SNgV-LS về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đợt 5).
LIÊN KẾT