Ảnh
Video
 
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sở Ngoại vụ Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ : Tầng 19, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3824805. Fax: (0274​) 3820260 - Email: songoaivu@binhduong.gov.vn