Ảnh
Video
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Ngoại vụ Binh Dương năm 2021 
​THÔNG BÁOLịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Lê Phú Hòa ​- Giám đốc Sở Ngoại vụ năm 2021​ Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ ...
Quy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chuyên gia kỹ thuật nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên ...