Ảnh
Video
Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhập cảnh 
​Ngày 07/4/2021, Sở Y tế tỉnh Bình Dương có công văn số 759/SYT-NVY hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin phương án cách ly và đón chuyên gia cách ly tập trung tại Bình Dương. (Xem toàn ...