Ảnh
Video
 
Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bình Dương 
​1. Đăng nhập trên Cổng dịch vụ công Quốc gia- Bước 1: Người dùng truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và nhấn vào “Đăng nhập”- Bước 2: Người dùng ...
 
Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bình Dương 
​1. Đăng nhập trên Cổng dịch vụ công Quốc gia- Bước 1: Người dùng truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và nhấn vào “Đăng nhập”- Bước 2: Người dùng ...