Ảnh
Video
 
Chính phủ Trung Quốc thí điểm tổ chức cho công dân Trung Quốc du lịch sang Việt Nam theo đoàn 
Ngày 09/3/2023, Đại sứ quán Trung Quốc có Công hàm số 43/2023 gửi Bộ Ngoai giao thông báo, kể từ ngày 15/3/2023, Chính phủ Trung Quốc thí điểm tổ chức cho công dân Trung Quốc du lịch sang Việt Nam ...
 
Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 13 nước 
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp ...