Ảnh
Video
Chuẩn hóa thủ tục hành chính của Phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 
​ THÔNG BÁO Về thực hiện thủ tục hành chính của Phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình DươngThực hiện Công văn số 2478/UBND-NC ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ...
Quy trình giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chuyên gia kỹ thuật nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên ...