Ảnh
Video
 
Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC 
​THÔNG BÁONgày 18/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ ...
 
Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC 
​THÔNG BÁONgày 18/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ ...