Lịch làm việc tuần
 
LỊCH LÀM VIỆC​​  (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)​ Thứ hai 11/6/2018 ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LỊCH LÀM VIỆC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018LỊCH LÀM VIỆC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2018 15:30NoĐã ban hành


LỊCH LÀM VIỆC​​ 

(Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)​

Thứ hai 11/6/2018

Sáng:

1             08 giờ 30: Họp giao ban đầu tuần

               *Địa điểm: Tại Phòng họp B Sở.

2.            08 giờ 00: Phó Giám đốc Hà Thanh, Phòng HTQT, Phòng Lễ tân, Trang (FSC) tiếp Đoàn Thanh thiếu niên Thành phố Daejeon – Hàn Quốc đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

               *Địa điểm: Tại Phòng khách UBND tỉnh.

Chiều:

1.            17 giờ 30: Phó Giám đốc Hà Thanh, đ/c Thảo, Thùy Trang (FSC), Loan (FSC), Tú (FSC) dự tiệc chiêu đãi Đoàn Thanh thiếu niên Thành phố Daejeon – Hàn Quốc.

               *Địa điểm: Tại Nhà hàng 18 E.

Thứ ba 12/6/2018

Sáng:

1.            07 giờ 30: Giám đốc Lê Phú Hòa, Phó Giám đốc Hà Thanh dự kỳ họp thứ sáu (bất thường) HĐND tỉnh Bình Dương (khóa IX) thời gian 01 ngày.

                   *Địa điểm: Tại Hội trường B – Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

 

Chiều:

1.            14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hữu Phước dự họp (theo thư mời số 60/TM-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh).

               *Địa điểm: Tại Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

2             14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng HTQT Lê Nguyễn Thanh Thảo tiếp Đoàn Doanh nghiệp Hiệp hội phụ tùng Ôtô thành phố Daejeon – Hàn Quốc.

               *Địa điểm: Tại Phòng họp B Sở.

Thứ tư 13/6/2018

Sáng:

1.            08 giờ 00: Giám đốc Lê Phú Hòa đi công tác (thời gian từ 13 đến 15/6/2018).

                   *Địa điểm: Tại Hội trường khách sạn Hải An Beach, số 278 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

 

2.            07 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hữu Phước dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (theo công văn số 1628-CV/TU ngày 07/6/2018 của Tỉnh ủy).

               *Địa điểm: Tại Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ năm 14/6/2018:

Chiều:

1.            18 giờ 00: Phó Giám đốc Hà Thanh dự Quốc khánh Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ.

                   *Địa điểm: GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ sáu 15/6/2018

Sáng:

1.            08 giờ 00: Giám đốc Lê Phú Hòa dự Phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của UBND tỉnh khóa IX.

                   *Địa điểm: Tại Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

2.         08 giờ 00: Cấp ủy, các Trưởng phòng sở dự họp và làm việc với Đoàn giám sát Ban Nội chính Tỉnh ủy (theo kế hoạch số 12-KH/BNCTU, ngày 16/01/2018).

               *Địa điểm: Tại Phòng họp B Sở.

 

3.            08 giờ 00: Chánh Văn phòng Phan Văn Sáng tham dự Lễ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

 

               *Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ bảy 16/6/2018:

Sáng:

1.             Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Toàn, đ/c Lam, đ/c Phương, đ/c Dũng (Lái xe) trực cơ quan 02 ngày.

 

Chủ nhật 17/6/2018:

Sáng:

1.             12 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng HTQT Lê Nguyễn Thanh Thảo đón Đoàn Chủ tịch Hội đồng thành phố Daejeon – Hàn Quốc.         ​

 ​

    

KT. GIÁM ĐỐC​

PHÓ GIÁM ĐỐC