Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2015/QĐ-TTg 
Số Ký hiệu:
54/2015/QĐ-TTg 
Ban hành:
29/10/2015 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/12/2015 
Trích yếu:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: