Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
Số Ký hiệu:
28/2016/TT- 
Ban hành:
30/01/2016 
Người ký:
Thượng tướng Tô Lâm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
20/08/2016 
Trích yếu:
Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: