Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư số 10/2006/TT-BCA 
Số Ký hiệu:
10/2006/TT-BCA 
Ban hành:
18/09/2006 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
18/09/2006 
Trích yếu:
Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: