Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 45/2006/ QĐ-TTg 
Số Ký hiệu:
45/2006/ QĐ-TTg 
Ban hành:
28/02/2006 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/02/2006 
Trích yếu:
Quyết định số 45/2006/ QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
Nội dung Tập tin Đính kèm: