Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định 139/2000/QĐ-TTg  
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
04/12/2000 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
04/12/2000 
Trích yếu:
Quyết định 139/2000/QĐ-TTg ngày 04-12-2000 v/v Ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam 
Nội dung Tập tin Đính kèm: