Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
36/2014/QĐ-UBND 
Ban hành:
01/10/2014 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/10/2014 
Trích yếu:
Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).