Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. 
Số Ký hiệu:
27/2017/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/11/2017 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
25/11/2017 
Trích yếu:
Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.  
Nội dung Tập tin Đính kèm: