Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư số 07/2013/TT-BCA  
Số Ký hiệu:
07/2013/TT-BCA  
Ban hành:
31/01/2013 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
31/01/2013 
Trích yếu:
Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/1/2013 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và thông tư số 10/2006/TTT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an 
Nội dung Tập tin Đính kèm: