Ảnh
Video

Những qui định chung

Từ khóa
Năm ban hành
Loại văn bản
Số lượng tìm thấy : 14
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHiệu lựcTải về
12804/QĐ-UBND30/10/2023Về việc công bố thủ tục hành sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương30/10/2023
 
2 2108/QĐ-UBND18/08/2023Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính đặc thù (mã 2.002357) trong lĩnh vực Công tác Lãnh sự tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.18/08/2023
 
313/2023/QĐ-UBND19/05/2023Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 01/06/2023
 
4519/QĐ-UBND28/02/2022Thay thế Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương28/02/2022
 
534/2019/QĐ-UBND18/12/2019Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 01/01/2020
 
602/2015/TTLT-BNG-BNV28/06/2015HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG;12/08/2015
 
733/2007/PL-UBTVQH1120/04/2007Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế20/04/2007
 
8136/NĐ-CP 17/08/2007Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam17/08/2007
 
9 02/2009/TTLT-BNG-BNV 27/05/2009Thông tư số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 Liên bộ Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh27/05/2009
 
1002/2009/TTLT-BNG-BNV27/05/2009Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 của Bộ Ngoại giao-Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh27/05/2009