Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư số 02/2009/TTLT-BNG-BNV  
Số Ký hiệu:
02/2009/TTLT-BNG-BNV  
Ban hành:
27/05/2009 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
27/05/2009 
Trích yếu:
Thông tư số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 Liên bộ Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh