Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương 
Số Ký hiệu:
34/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/12/2019 
Người ký:
TRẦN THANH LIÊM 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương  
Nội dung Tập tin Đính kèm: