Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV 
Số Ký hiệu:
02/2009/TTLT-BNG-BNV 
Ban hành:
27/05/2009 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
27/05/2009 
Trích yếu:
Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009 của Bộ Ngoại giao-Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh