Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 02/2015/TTLT-BNG-BNV 
Số Ký hiệu:
02/2015/TTLT-BNG-BNV 
Ban hành:
28/06/2015 
Người ký:
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Hồ Xuân Sơn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn. 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
12/08/2015 
Trích yếu:
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; 
Nội dung Tập tin Đính kèm: