Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 
Số Ký hiệu:
33/2007/PL-UBTVQH11 
Ban hành:
20/04/2007 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Pháp lệnh 
Hiệu lực:
20/04/2007 
Trích yếu:
Pháp lệnh số 33/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế