Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị định số 136/NĐ-CP  
Số Ký hiệu:
136/NĐ-CP  
Ban hành:
17/08/2007 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
17/08/2007 
Trích yếu:
Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam