Thông báo đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 tiếp nhận thông tin, phản ánh của người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương. 
​THÔNG BÁONhằm tăng cường các biện pháp hỗ trợ người nước ngoài hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Ngoại vụ công khai đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 để tiếp ...
LIÊN KẾT