Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhập cảnh 
​Ngày 07/4/2021, Sở Y tế tỉnh Bình Dương có công văn số 759/SYT-NVY hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin phương án cách ly và đón chuyên gia cách ly tập trung tại Bình Dương. (Xem toàn ...
LIÊN KẾT