Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC 
​THÔNG BÁONgày 18/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ ...
LIÊN KẾT