THÔNG BÁO TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG NGỪA COVID-19 (Từ ngày 20/01/2022 đến ngày 22/01/2022) 
​THÔNG BÁOV/v thông tin danh sách và thời gian tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương thông báo lịch tiêm chủng ...
LIÊN KẾT