Tin Tức
Thứ 3, Ngày 17/11/2020, 15:00
Chuẩn hóa thủ tục hành chính của Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2020

​THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chuẩn hóa thủ tục hành chính của Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

Thực hiện Công văn số 2478/UBND-NC ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cập nhật Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 
Trên cơ sở bộ thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao, Phòng Lãnh sự đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa, cập nhật tổng số 06 TTHC hiện đang áp dụng, bao gồm:
  1. Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước
  2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước.
  3. Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan trong nước.
  4. Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước.
  5. Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước.
  6. Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước.
Bên cạnh đó, Phòng Lãnh sự cũng đã chuyển đổi và áp dụng quy trình mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với 02/06 thủ tục hành chính thuộc đề án 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở Ngoại vụ, bao gồm:
  1. Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước.
  2. Cho phép công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ.
Đồng thời, công khai tất cả các thủ tục hành chính lên cổng Dịch vụ công của tỉnh https://dichvucong.binhduong.gov.vn/Bo-thu-tuc-hanh-chinh​ để thuận tiện cho việc tra cứu và cập nhật của tổ chức và công dân. Việc chuyển đổi, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đã góp phần minh bạch các quy trình giải quyết hồ sơ, rút ngắn được thời gian giải quyết, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch với Sở Ngoại vụ.
Lượt người xem:  Views:   8095
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức