Tin Tức
Thứ 5, Ngày 27/06/2024, 11:00
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/06/2024
Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 21/6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng và xã hội giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc, đặc biệt là trên mặt trận ngoại giao, góp phần mở ra cục diện mới cho cách mạng Việt Nam; qua đó củng cố niềm tin, kế thừa, phát huy cao độ những bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán, ký Hiệp định Giơ-ne-vơ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thông qua tuyên truyền để tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp lớn lao của các tầng lớp Nhân dân đã làm nên những thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điếm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận kết quả, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam và đường lối đối ngoại của nước ta hiện nay

Sở Ngoại vụ đăng tải Đề cương tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử để cán bộ, đảng viên, Nhân dân tìm đọc./.

Đính kèm đề cương 3564.PDF.rar

Lượt người xem:  Views:   99
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức