Tin Tức
Thứ 4, Ngày 08/02/2023, 17:00
Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/02/2023
Chiều ngày 08/02/2023, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

z4093604638323_b9f1f125f4bda6e46ef5864de2bf4800.jpg 

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; cụ thể hóa kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; Nâng cao hơn nữa hiệu quả, năng lực và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Sở. Qua đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Nội dung của Kế hoạch gồm 07 nhiệm vụ trọng tâm: Công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Bà Hà Thanh, Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và từng nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch. Giao Văn phòng Sở theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan theo quy định.

z4093604647672_273b4920068a9fa0c2312209dfe9e2ff.jpg

Kim Mai

Lượt người xem:  Views:   1709
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức