Tin Tức
Thứ 2, Ngày 01/02/2021, 15:00
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Ngoại vụ Binh Dương năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/02/2021

​THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Lê Phú Hòa ​- Giám đốc Sở Ngoại vụ năm 2021

​ 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Sở Ngoại vụ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Ngoại vụ trong năm 2021, như sau:

Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút vào ngày thứ Ba tuần đầu tiên của mỗi tháng.

Địa điểm: Phòng Họp B - Sở Ngoại vụ (Tầng 19, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh) hoặc phòng tiếp khách Tầng 1 - Trung tâm Hành chính tỉnh (Tùy tình hình thực tế phòng chống dịch Covid-19).

(Có Lịch tiếp công dân cụ thể kèm theo)    

- Phòng Lãnh sự - Thanh tra có trách nhiệm tổ chức các hoạt động phục vụ công tác tiếp công dân của Giám đốc Sở đảm bảo theo quy định và tham mưu Ban Giám đốc ban hành Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại các buổi tiếp công dân định kỳ.   

Văn phòng Sở thông báo đến sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và công dân biết, thực hiện./.

LICH TIEP CONG DAN CUA GIAM DOC SO NGOAI VU NAM 2021.pdfLượt người xem:  Views:   7617
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức