Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 
Số Ký hiệu:
07/QĐ-SNgV 
Ban hành:
27/01/2021 
Người ký:
Giám đốc Sở Ngoại vụ 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
27/01/2021 
Trích yếu:
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Ngoại vụ 
Nội dung Tập tin Đính kèm: