Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Số Ký hiệu:
3768/UBND-VX 
Ban hành:
06/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: