Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền cài đặt Bluezone 
Số Ký hiệu:
2841/BTTTT-THH 
Ban hành:
01/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone 
Nội dung Tập tin Đính kèm: