Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ 
Số Ký hiệu:
11/QĐ-SNgV 
Ban hành:
05/02/2021 
Người ký:
Giám đốc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
05/02/2021 
Trích yếu:
Công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của Sở Ngoại vụ