Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Luật số 49/2019/QH14 của Quốc hội : Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 
Số Ký hiệu:
49/2019/QH14 
Ban hành:
22/11/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Ngân 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Luật 
Hiệu lực:
01/07/2020 
Trích yếu:
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 
Nội dung Tập tin Đính kèm: