Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
80/2020/NĐ-CP 
Ban hành:
08/07/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
17/09/2020 
Trích yếu:
Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 
Nội dung Tập tin Đính kèm: