Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
QUYẾT ĐỊNH 1225/QĐ-TTG NĂM 2019 CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VÀ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2019-2025 
Số Ký hiệu:
1225/QĐ-TTg 
Ban hành:
17/09/2019 
Người ký:
Phạm Bình Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
17/09/2019 
Trích yếu:
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VÀ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 
Nội dung Tập tin Đính kèm: