Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ : Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 
Số Ký hiệu:
79/NQ-CP 
Ban hành:
25/05/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/07/2020 
Trích yếu:
Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử