Ảnh
Video
Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư 42/2011/TT-BCA 
Số Ký hiệu:
42/2011/TT-BCA 
Ban hành:
29/06/2011 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
29/06/2011 
Trích yếu:
Thông tư 42/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cawmpichia cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân Việt Nam sang Cămpuchia