Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương 
Số Ký hiệu:
3722/UBND-NC 
Ban hành:
04/08/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: