Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 
Số Ký hiệu:
13/CT-TTg 
Ban hành:
11/03/2020 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 
Nội dung Tập tin Đính kèm: