Ảnh
Video
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Thông báo đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 tiếp nhận thông tin, phản ánh của người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương. 
Số Ký hiệu:
711/SNgV-LS 
Ban hành:
30/09/2021 
Người ký:
Lê Phú Hòa 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
30/09/2021 
Trích yếu:
V/v cung cấp đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 tiếp nhận thông tin, phản ánh của người nước ngoài tại tỉnh Bình Dương. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: