Tin Tức
Thứ 2, Ngày 24/07/2023, 17:00
Hội nghị triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/07/2023
Sáng ngày 24/7/2023, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

ket luan 21 z4543326022069_8791f6de5a7c6661c7332a0d85906ddb.jpg

Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thanh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Võ Thành Nhân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở và toàn bộ Đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu tại Hội Nghị đồng chí Hà Thanh, Bí thư Chi bộ yêu cầu cấp ủy, các cán bộ Đảng viên triển khai Kết luận 21 cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện được; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của toàn cơ quan; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

ket luan 21 tW z4543326035077_cdd53a8259e83b05c787b5cbe8cb3890.jpg

Qua Hội nghị lần này, các cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn nội dung của Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng, từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp./.

Kim Mai

Lượt người xem:  Views:   1004
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức