Tin Tức
Thứ 6, Ngày 07/04/2023, 16:00
Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2023
Chiều ngày 07/4/2023, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023.

hoc tap z4244626586061_0f804e77219f850d047df11043ceb528.jpg

Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2023 là: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương".

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2023 và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Ông Võ Thành Nhân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở đề nghị chi bộ nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, giám sát thường xuyên việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và quần chúng cuối năm 2023 phải gắn liền với kết quả học tập và làm theo Bác. Ngoài ra các cán bộ, đảng viên và quần chúng phải thực hiện Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giao Cấp ủy Chi bộ Sở theo dõi việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả theo kỳ họp định kỳ tiếp theo.

hoc tap z4244626594320_fbb2d82a3813b1b62b951b0e447435c6.jpg

Kim Mai

Lượt người xem:  Views:   1431
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức