Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Công tác lễ tân

Công tác lễ tân
Chủ Nhật, Ngày 07/12/2014, 17:00
CÁC CƠ QUAN LÃNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2014
Cập nhật đến tháng 01/2014

CƠ QUAN LÃNH SỰ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(Chuyên nghiệp)

CONSULAR POSTS IN HO CHI MINH CITY

(Career)

-----------------------------


01/                                   TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

Consulate General of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland

Văn phòng: HO CHI MINH City

Office: 25 Le Duan Str., Dits.1

Tel: 08-38251380            Fax: 08-38221971

E-mail: bcghcmc@hcm.vnn.vn

Ngày Quốc khánh: 11 tháng 6

National Day: 11th  June

 

02/                TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA ẤN ĐỘ

Consulate General of the Republic of India

Văn phòng: HO CHI MINH City

Office: 55 Nguyen Dinh Chieu Str., Dits.3

Tel: 08-38237050                      Fax: 08-38237047

E-mail: cgihcmc@hcm.vnn.vn

Website: www.india-consulate.org.vn

Ngày Quốc khánh: 26 tháng 1

National Day: 26th  January

 

 

03/              TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CA-NA-DA

Consulate General of Canada

Văn phòng: HO CHI MINH City

Office: Suite 1002, 235 Dong Khoi Str., Dits.1

Tel: 08-38279899                     Fax: 08-38279935

E-mail: hochi@internation.gc.ca

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 7

National Day: 01th  July

 

04/            TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA

Consulate General of the Kingdom of Cambodia

Văn phòng: HO CHI MINH City

Office: 41Phung Khac Khoan Str., St. Dakao Ward, Dits.1

Tel: 08-38292751                     Fax: 08-38222773

E-mail: cambocg@hcm.vnn.vn

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 11

National Day: 09th November

05/                  TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT

Consulate General of the Kingdom of Cambodia

Văn phòng: HO CHI MINH City

Office: 24 Phung Khac Khoan Str., Dakao Ward, Dits.1

Tel: 08-38270555                     Fax: 08-38270111

E-mail: info@kuwaitconsulate@gmail.com

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 2

National Day: 25th  February

06/                TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA CU-BA

Consulate General of the Republic of Cuba

Văn phòng: HO CHI MINH City

Office: 45 Phung Khac Khoan Str., Dits.1

Tel: 08-38297350                     Fax: 08-38295293

E-mail: info@kuwaitconsulate@gmail.com

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 1

National Day: 01st  January

07/                 TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA LIÊN BAN ĐỨC

Consulate General of the Federal Republic of Germany

Văn phòng: HO CHI MINH City

Office:126 Nguyen Dinh Chieu Str ., Dits.3

Tel: 08-38291967                        Fax: 08-38231919

E-mail: info@hoch.diplo.de

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 10

National Day: 03rd October

08/                   TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VƯƠNG QUỐC HÀ LAN

Consulate General of the Kingdom of the Netherlands

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: Saigon Tower, Suite 901, 29 Le Duan, Dits.1

Tel: 08-38235932                        Fax: 08-38235934

E-mail: hcm@minbuza.nl

Ngày Quốc khánh: 27 tháng 4

National Day: 27th  April

 09/                      TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC

Consulate General of the Republic of Korea

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 107 Nguyen Du Str, Dits.1

Tel: 08-38225757                  Fax: 08-38225750

E-mail: hcm02@mofat.go.kr

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 10

National Day: 03rd October

10/                              TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ

Consulate General of the United States of America

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 4 Le DUAN Str., Dits.1

Tel: 08-35204200                  Fax: 08-35204244

E-mail: hcm02@mofat.go.kr

Ngày Quốc khánh: 04 tháng 7

National Day: 04th July

11/            TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Consulate General of the Republic of Indonesia

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 18 Phung Khac Khoan Str., Dits.1

Tel: 08-38251888/889                       Fax: 08-38299493/ 38223839

E-mail: hochiminh.kjri@kemlu.go.id

Ngày Quốc khánh: 17 tháng 8

National Day: 17th August

 

12/           TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Consulate General of the Lao People’s Democratic Republic

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 93 Paster Str., Dits.1

Tel: 08-38297667                       Fax: 08-38299272

E-mail: cglaohcm@gmail.com

Ngày Quốc khánh: 02 tháng 12

National Day: 02nd December

13/             TỔNG LÃNH SỰ QUÁN MA-LAI-XI-A

Consulate General of Malaysia

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 1202-2104, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Str., Dits.1

Tel: 08-382999023/ 38293132                       Fax: 08-38299027

E-mail: malhcminh@kln.gov.my

Ngày Quốc khánh: 31 tháng 8

National Day: 31st  August

14/                  TỔNG LÃNH SỰ QUÁN LIÊN BANG NGA

Consulate General of the Rusian Federation

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 40 Ba Huyen Thanh Quan Str., Dits.3

Tel: 08-39303936                         Fax: 08-39303937

E-mail: cgrushcm@fmail.vnn.vn

Ngày Quốc khánh: 12 tháng 6

National Day: 12th June

 

15/             TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN

Consulate General of Japan

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 261 Dien Bien Phu Str., Dits.3

Tel: 08-39333510                        Fax: 08-39333520

E-mail: cgrushcm@fmail.vnn.vn

Ngày Quốc khánh: 23 tháng 12

National Day: 23rd December

16/                TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NIU DI-LÂN

Consulate General of New Zealand

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: Suite 804, The Metropolitan, 235 Dong Khoi Str., Dits.1

Tel: 08-38226907                                Fax: 08-38226905

E-mail:

Ngày Quốc khánh: 06 tháng 2

National Day: 06th February

17/        TỔNG LÃNH SỰ QUÁN Ô-XTƠ-RÂY-LI-A

Consulate General of Autralia

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 20/F, Vincom Center., Dits.1

Tel: 08-35218100                      Fax: 08-35218101

E-mail: hcmc.vietnam.embassy.gov.au

Ngày Quốc khánh: 26 tháng 1

National Day: 26th January

 

18/             TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA PA-NA-MA

Consulate General of the Republic of Panama

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 7A Le Thanh Ton Str., Dits.1

Tel: 08-38250334/ 38227550                  Fax: 08-38236447

E-mail: panaconsul@hcm.fpt.vn

Website: www.panaconsulvietnam.com

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 11

National Day: 03rd November

19/                  TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA PHÁP

Consulate General of the Republic of France

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 27 Nguyen Thi Minh Khai Str., Dits.1

Tel: 08-35206800                            Fax: 08-35206819

E-mail: info@consulfrance-hcm.org

Ngày Quốc khánh: 14 tháng 7

National Day: 14th July

20/           TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

Consulate General of the Kingdom of Thailand

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 77 Tran Quoc Thao Str., Dits.3

Tel: 08-339327637/8            Fax: 08-39326002

E-mail: thaihom@mfa.go.th

Ngày Quốc khánh: 05 tháng 12

National Day: 05th December

21/      TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Consulate General of the People’s Republic of China

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: 15 Hai Ba Trung Str., Dits.3

Tel: 08-38292457                             Fax: 08-38295009

E-mail:

Ngày Quốc khánh: 14 tháng 10

National Day: 14st  October

22/              TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CỘNG HÒA XINH-GA-PO

Consulate General of the Republic of Singapore

Văn phòng: HO CHI MINH City.

Office: Saigon Centre, 8th Flool, 65 Le Loi, Dits.1

Tel: 08-38225174                             Fax: 08-39142938

E-mail:

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 8

National Day: 09th August​

Lượt người xem:  Views:   953
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by