Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Công tác lễ tân

Công tác lễ tân
Chủ Nhật, Ngày 07/12/2014, 17:00
CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2014
Cập nhật đến tháng 01/2014

CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO

(Xếp thứ tự theo vần chữ cái A,B,C...của tiếng Việt)

DIPLOMATIC MISSIONS

(In Vietnamese alphabet order)

--------------------

01/                      CỘNG HÒA A-DÉC-BAI-GIAN

  Republic of Azerbaijan

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of  the Embassy: 6A Le Hong Phong Str., Ba Đinh Dist, Ha Noi

Tel: 04-37379011/12                   Fax: 04-37379013

E-mail: az.emb.hanoi@gmail.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 28 tháng 5 

National Day: 28th May

02/                                 CỘNG HÒA A-RẬP AI-CẬP

Arab Republic of Egypt

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 63 To Ngoc Van Road, Quang An Ward, Tay Ho Dist, Ha Noi

Tel: 04-38294999                       Fax: 04-38294997

E-mail: egyembhanoi@yahoo.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 23 tháng 7 

National Day: 23rd July

 03/             CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC A-RẬP THỐNG NHẤT

United Arab Emitates

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 44/3 Van Bao Str., Van Phuc, Ba Đinh, Ha Noi

Tel: 04-37264545                     Fax: 04-37262020

E-mail: hanoi@mofa.gov.ae            

Website: www.uae-embassy.ae/embassies/vn

Ngày Quốc khánh: 02 tháng 12 

National Day: 02nd December

 

04/                   VƯƠNG QUỐC A-RẬP XÊ-ÚT

The Kingdom of Saudi Arabia

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 48A Tran Phu Str., Ba  Đinh, Ha Noi

Tel: 04-37264373/6                    Fax: 04-37264374

E-mail: viemb@mofa.gov.sa

Website:

Ngày Quốc khánh: 23 tháng 9 

National Day: 23 rd September

05/                                 CỘNG HÒA ÁC-HEN-TI-NA

Argentine Republic

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 4th Floor room 401, Sentinel Place 41A Ly Thai To, Hoan Kiem, Ha Noi

Tel: 04-38315262/3/09/578              Fax: 04-38315577/288

E-mail: eviet@mrecic.gov.ar

Website:

Ngày Quốc khánh: 25 tháng 5

National Day: 25th May

06/                                 CỘNG HÒA ÁC-MÊ-NI-A

Republic of Armenia

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 73 D5C Vuon Đao, Phu Thuong Ward, Tay Ho Dist, Ha Noi

Tel: 04-37585228                                 Fax: 04-37585229

E-mail: armvietnamembassy@mfa.am

Website:

Ngày Quốc khánh: 21 tháng 9

National Day: 21st September

 

 

 

 

07/                                   AI-LEN

Ireland

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 2th Floor, Sentinel Place 41A Ly Thai To, Hoan Kiem, Ha Noi

Tel: 04-39743291                                Fax: 04-39743295

E-mail: irishembassyhanoi@dfanet.ie          

Website: www.Embassyofireland.vn

Ngày Quốc khánh: 17 tháng 3

National Day: 17th March

 

08/             CỘNG HÒA AN-GIÊ-RI DÂN CHỦ VÀ NHÂN DÂN

People's Democratic Republic of Algeria

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 13 Phan Chu Trinh Str., Ha Noi

Tel: 04-38253865/04-39332151               Fax: 04-38260830

E-mail: ambalghanoi@ambalgvn.org.vn          

Website: www.ambalgvn.org.vn   

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 11

National Day: 01st November

 

 

 

 

 

09/             LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 4th Floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung Str., Ha Noi

Tel: 04-39360500                   Fax: 04-39360561

E-mail: behanoi02@vnn.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 10 tháng 6

National Day: 10th June

 

10/                             CỘNG HÒA ÁO

Republic of Austria

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 8th Floor, Prime Center, 8th floor, 53 Quang Trung Str., Ha Noi

Tel: 04-39433050                               Fax: 04-39433055

E-mail: hanoi-ob@bmeia.gv.at

Website:

Ngày Quốc khánh: 26 tháng 10

National Day: 26th October

 11/                                 CỘNG HÒA ĂNG-GÔ-LA

Republic of Angola

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy : No.01, Alley 9, Dang Thai Mai Str., Tay Ho Dist, Ha Noi

Tel: 04-62583559/04-62583556                   Fax: 04-62583504/04-62583550

E-mail:

Website:

Ngày Quốc khánh: 11 tháng 11

National Day: 11th November

 

12/                                      CỘNG HÒA ẤN ĐỘ

Republic of India

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 58-60 Tran Hung Dao Str., Ha Noi

Tel: 04-38244989/90                     Fax: 04-38244998

E-mail: adminindia@fpt.vn

Website:

Ngày Độc lập: 15 tháng 8

Ngày Quốc khánh: 26 tháng 1

National Day: 26th January

 

 

 

 

13/                                 CỘNG HÒA BA LAN

Republic of Poland

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 3 Chua Mot Cot Str., Ha Noi

Tel: 04-38452027-04-38453728                          Fax: 04-38236914

E-mail: hanoi.amb.seketariat@msz.gov.pl   or   vnhanamb@msz.gov.pl

Website:

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 5

National Day: 03rd May

 

14/                   CỘNG HÒA NHÂN DÂN BĂNG-LA-ĐÉT

People's Republic of Bangladesh

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Villa D6B-05, Vuon Dao Compound, Subway 675 Lac Long Quan Str., Tay Ho Dist, Ha Noi

Tel: 04-37716625; 04-37717829                 Fax: 04-37716628

Email: bdoothn@netnam.org.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 26 tháng 3

National Day 26th March

 

 

 

 

 

 

15/                                 CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT

Republic of Belarus

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 66 To Ngoc Van Str, Tay Ho Dist. Ha Noi

Tel: 04-37192974                     Fax: 04-37197125

E-mail: vietnam@mfa.gov.by

Website:

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 7

National Day: 03rd July

16/                                           VƯƠNG QUỐC BỈ

Kingdom of Belgium

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 9th Floor, Hanoi Towers, 49 Hai Ba Trung Str., Hoan Kiem, Ha Noi

Tel: 04-39346179/80                          Fax: 04-39346183

E-mail: hanoi@diplobel.fed.be          

Website: http://diplomatie.belgium.be/vietnam/          

Ngày Quốc khánh: 21 tháng 7

National Day: 21st July

 

 

 

 

 

 

17/                       CỘNG HÒA LIÊN BANG BRA-XIN

                                   Federative Republic of Brazil

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 14 Thuy Khue D6/7, Ha Noi

Tel: 8430817/ 8432544                     Fax: 8432542

E-mail: vetbrem@netnam.org.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 07 tháng 9

National Day: 07th September

 

 

18/                                   BRU-NÂY

Brunei Darussalam

Văn phòng Đại sứ quán: Ba Đình

Chancery of the Embassy: Villa 44/8, 44/9 Van Bao Str., Ba Đình, Ha Noi

Tel: 04-37262001/2/3/4                   Fax: 04-37262010

E-mail: bruemviet@hn.vnn.vn    or   bruemviet@hotmail.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 23 tháng 2

National Day: 23rd February

 

 

 

 

 

19/                                  CỘNG HÒA BUN-GA-RI

Republic of Bulgaria

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: Van Phuc Diplomatic Compound, 5 Nui Truc Str., Ha Noi

Tel: 04-38452908                                                   Fax: 04-38460856

E-mail: embassy.hanoi@mfa.bgbgremb13@fbt.vn   

Website: www.mfa.bg/hanoi

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 3

National Day: 03rd March

 

20/                                              CA-NA-DA

Canada

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 31 Hung Vuong Str., Ha Noi

Tel: 04-37345000                              Fax: 04-37345049

E-mail: hanoi@international.gc.ca

Website:

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 7

National Day: 01st July

 

 

 

 

 

 

21/                                      NHÀ NƯỚC CA-TA

State of Qatar

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Villa 43, Tran Hung Dao, Hang Bai Ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi

Tel: 04-39430222/ 39440148            Fax: 04-39440148

E-mail: hanoi@mofa.gov.qa

Website:

Ngày Quốc khánh: 18 tháng 12

National Day: 18th December

 

22/                           VƯƠNG QUỐC CĂM-PU-CHIA

Kingdom of Cambodia

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 71 Tran Hung Dao Str., Ha Noi

Tel: 04-39424788                             Fax: 04-39423225

E-mail: camemb.vnm@mfa.gov.kh

Website:

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 11

National Day: 09th November

 

 

 

 

23/                                      CỘNG HÒA CHI-LÊ

Republic of Chile

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: Vill C8-D8, 14 Thuy Khue Str., Ha Noi

Tel: 04-39351147/ 39351148          Fax: 38430762

E-mail: embajadal@chile.org.vn

Website:

 Ngày Quốc khánh: 18 tháng 9

National Day: 18th September

 

24/                                     NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT

The State of Kuait

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 10 Le Hong phong Str., Ba Dình Dist, Ha Noi

Tel: 04-38489955/66/77          Fax: 04-38489988

E-mail: ktembvn@gmail.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 25 tháng 2

National Day: 25th February

 

 

 

 

 

 

25/                                    CỘNG HÒA CU-BA

Republic of Cuba

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 65A Ly Thuong Kiet Str., Ha Noi

Tel: 04-39424775/ 39425070/ 39425071              Fax: 04-39422426

E-mail: embacuba@fpt.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 1

National Day: 01st January

 

26/                              VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH

Kingdom of Denmark

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 17-19 Đien Bien Phu Str., Ha Noi

Tel: 04-38231888                          Fax: 04-38231999

E-mail: hanamb@um.dk

Website:

Ngày Quốc khánh: 05 tháng 6

National Day: 05th June

 

 

 

 

 

 

27/                         CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Federal Republic of Germany

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 29 Tran Phu Str., Ha Noi

Tel: 04-38453836/7/43; 0245/38430246       Fax: 04-38453838/38439969

E-mail: into@hanoi.diplo.de

Website:

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 10

National Day: 3rd October

 

28/                            VƯƠNG QUỐC HÀ LAN

Kingdom of the Netherlands

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Daeha Office Tower, 6th floor 360 Kim Ma Str., Ha Noi

Tel: 04-38315650           Fax: 04-38315655 (emergency/duty officer): 0903 416531

E-mail : han@minbuza.nl

Website:

Ngày Quốc khánh: 30 tháng 4

National Day: 30th April

 

 

 

 

 

 

29/                                      CỘNG HÒA HA-I-TI

Republic of Haiti

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 44/4 Van Bao Str., Ha Noi

Tel: 04-371078888                             Fax: 

E-mail: amb.vietnam@diplomatie.ht

Website:

Ngày Quốc khánh:

National Day:

 

30/                               ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

Republic of Korea

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 4th floor, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Str., Ha Noi

Tel: 04-38315110/6; 37710404                    Fax: 04-38315117/ 38316834

E-mail: korembviet@mofat.go.kr

Website:

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 10

National Day: 03rd October

 

 

 

 

 

31/                            HỢP CHỦNG QUỐC HÒA KỲ

United States of America

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 7 Lang Ha Str., Ha Noi

Tel: 04-3850/ 5000                Fax: 04-3850/ 5010

E-mail:

Website:

Ngày Quốc khánh: 04 tháng 7

National Day: 04th July

32/                               HUNG-GA-RI

Hungary

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Hanoi Lake View, 9th Floor, 28 Thanh Nien Rd, Ha Noi

Tel: 04-37715714/5                                Fax: 04-37150694

E-mail: mission.hoi@mfa.gov.hu   or   hoi.mission@mfa.gov.hu

Website: www.mfa.gov.hu/emb/hanoi

Ngày Quốc khánh: 20 tháng 8

National Day: 20th August

 

 

 

 

 

 

33/                                 CỘNG HÒA HY LAP

Hellenic Republic

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 27-29 Au Co Str., Tay Ho Dist, Ha Noi

Tel: 04-37152254/ 37152263              Fax: 04-37152253

E-mail: gremb.han@mfa.gr

Website:

Ngày Quốc khánh: 25 tháng 3

National Day: 25th March

34/                               CỘNG HÒA HỒI GIAO I-RAN

Islamic Republic of Iran

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 54 Tran Phu Str., Ha Noi

Tel: 04-38232068/9                         Fax: 04-38232120

E-mail: iranemb.han@mfa.gov.ir   or   embirihn@gmail.com

Website: hanoi.mfa.gov.ir

Ngày Quốc khánh: 11 tháng 2

National Day:11th February

 

 

 

 

 

35/                                CỘNG HÒA I-RẮC

Republic of Iraq

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 66 Tran Hung Dao Str., Ha Noi

Tel: 04-39424141/39425645            Fax: 04-39424055

E-mail: iraqembhn@gmail.com

Website:

Ngày Quốc khánh:

National Day:

 

36/                             CỘNG HÒA I-TA-LI-A

Republic of Italy

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 9 Le Phung Hieu Str., Ha Noi

Tel: 04-38256246/38256256                 Fax: 04-38267602

Emergency phon (after working hours): 0903430950

Email: ambasciata.hanoi@esteri.it

Website:

Ngày Quốc khánh: 02 tháng 6

National Day: 02nd June

 

 

 

 

37/                           CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Republic of Indonesia

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 50 Ngo Quyen Str., Ha Noi

Tel: 04-38253353/38257969           Fax: 04-38259274

E-mail: Hanoi.kbri@kemlu.go.id

Website:

Ngày Quốc khánh: 17 tháng 8

National Day: 17th August

 

38/                             NHÀ NƯỚC I-XRA-EN

State of Israel

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 68 Nguyen Thai Hoc Str., Ha Noi

Tel: 04-38433140                    Fax: 04-38435760

E-mail: infor@hanoi.mfa.gov.il

Website:

Ngày Quốc khánh: 06 tháng 5

National Day: 06th May

 

 

 

 

 

39/                     CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Lao People's Democratic Republic

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 40 Quang Trung Str., Ha Noi

Tel: +84 4 39424576                           Fax: +84 4 39422271/38228414

E-mail: laoembassyhanoi@gmail.com

Website: www.laoembassyhanoi,org.vn

Ngày Quốc khánh: 02 tháng 12

National Day: 02nd December

 

40/                                    NHÀ NƯỚC LI-BI

The State of Libyan

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 298 Kim Ma Str, Ha Noi

Tel: 04-38453379                      Fax: 8454977

E-mail: libyanofficehn@fpt.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 24 tháng 12

National Day: 24th December

41/                        ĐẠI CÔNG QUỐC LÚC-XĂM-BUA

Grand Duchy of Luxembourg

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Văn phòng Hợp tác phát triển: Unit 1403, Pacific Place

Chancery of the Embassy/ Office for Development Cooperation: 38B Ly Thuong Kiet Str, Hoan Kiem, Ha Noi

Tel: 04-39461416                           Fax: 04-39461415

E-mail: Hanoi.Amb@mae.etat.lu

Website:

Ngày Quốc khánh: 23tháng 6

National Day : 23th June

 

42/                                 MA-LAI-XI-A

Malaysia

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 43-45 Dien Bien Phu Str, Ha Noi

Tel: 04-37343836/ 37343849         Fax: 04-37343832/ 37343829

E-mail: malhanoi@kln.gov.my

Website:

Ngày Quốc khánh: 31 tháng 8

National Day: 31st August

 

 

 

 

43/                       VƯƠNG QUỐC MA RỐC

Kingdom of Morocco

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 9 Chu Van An Str., Ba Dinh Dist, Ha Noi

Tel: 04-37345586/87             Fax: 0437345589

E-mail: morocco.info@fpt.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 30 tháng 7

National Day: 30th July

 

44/                          LIÊN BANG MÊ-HI-CÔ

United Mexican States

Văn phòng Đại sứ quán: Ha Noi

Chancery of the Embassy: T11, 14 Thuy Khue Str., Ha Noi

Tel: 04-38470948                             Fax: 04-38470949

E-mail: embvietnam@sre.gob.mx

Website:

Ngày Quốc khánh: 16 tháng 9

National Day: 16th September

 

 

 

 

 

45/                      CỘNG HÒA LIÊN BANG MI-AN-MA

Republic of  Union of Myanmar

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 298A Kim Ma Str., Ha Noi

Tel: 04-38453369/38232056        Fax: 04-38452404

E-mail:

Website:

Ngày Quốc khánh: 04 tháng 1

National Day: 04th January

 

46/                              CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH

Republic of  Mozambique

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 305-308 A2 Bulding, Van Phuc Diplomatic Compound, 298 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist.

Tel: 04-62684888                     Fax: 04-62694999

E-mail:

Website:

Ngày Quốc khánh: 25 tháng 6

National Day: 25th June

 

 

 

 

 

 

47/                          MÔNG CỔ

Mongolia

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy : Villa No.6 Van Phuc Quarter, Ha Noi

Tel: 04-38453009                  Fax: 04-38454954

E-mail: Hanoi@mfa.gov.mn

Website: Hanoi.mfa.gov.mn

Ngày Quốc khánh: 11 tháng 7

National Day: 11th July

 

48/                                VƯƠNG QUỐC NA UY

Kingdom of Norway

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 8th Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Str, Hoan Kien Dist, Ha Noi

Tel: 04-39748900                    Fax: 04-39743301

E-mail: emb.hanoi@mfa.no

Website: www.norway.org.vn

Ngày Quốc khánh: 17 tháng 5

National Day: 17th May

 

 

 

 

 

 

49/                           CỘNG HÒA NAM PHI

Republic of South Africa

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 3rd Floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung Str., Ha Noi

Tel: 04-39362000                    Fax: 04-39361991

E-mail: admin.hanoi@dirco.gov.za   or   consular.hanoi@dirco.gov.za

Website:

Ngày Quốc khánh: 27 tháng 4

National Day: 27th April

50/                                   LIÊN BANG NGA

Russian Federation

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy : 191 La Thanh Rd, Ha Noi

Tel: 04-38336991/38336992                      Fax: 04-38336995

E-mail: Moscow-vietnam@yandex.ru   or   rusemb.vietnam@gmail.com

Website: www.vietnam.mid.ru

Ngày Quốc khánh: 12 tháng 6

National Day: 12th June

 

 

 

 

 

 

51/                              NHẬT BẢN

Japan

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 27 Lieu Giai Str., Ha Noi

Tel: 04-38463000                            Fax: 04-38463043

E-mail: soumuhan@ha.mofa.go.jp

Website: http://www.vn.emb-japan.go.jp

Ngày Quốc khánh: 23 tháng 12

National Day: 23rd December

 

52/                     CỘNG HÒA LIÊN BANG NI-GIÊ-RI-A

     Federal Republic of Nigeria

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Villa No. 44/1 Van Bao Str., Van Phuc Diplomatic Compound, Ha Noi

Tel: 04-37263610                        Fax: 04-37263615

E-mail: nigembvn@yahoo.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 10

National Day : 01th October

 

 

 

 

 

 

 

53/                                  NIU-DI-LÂN

New Zealand

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: Room 504, Level 5, 63 Ly Thai To Str., Ha Noi

Tel: 04-38241481               Fax: 04-38241480

E-mail: nzembassy.hanoi@mft.net.nz

Website: www.nzembassy.com/viet-nam

Ngày Quốc khánh: 06 tháng 2

National Day: 06th February

54/                                VƯƠNG QUỐC Ô-MAN

The Sultanate of Oman

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of  the Embassy: No 74, Ven Ho Tay Road (Trich Sai Str.,) Buoi Ward, Tay Ho Dist, Ha Noi

Tel: 04-37592700/37592701            Fax: 04-37536666

E-mail: oman.embassy.vn@gmail.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 18 tháng 11

National Day: 18th November

 

 

 

 

 

55/                           Ô-XTƠ-RÂY-LI-A

Australia

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 8 Dao Tan Str. Ba Dinh, Ha Noi

Tel: 04-37740100                  Fax. 04-37740111

E-mail:

Website:

Ngày Quốc khánh: 26 tháng 1

National Day: 26th January

 

56/                      CỘNG HÒA HỒI GIÁO PA-KI-XTAN

Islamic Republic of Pakistan

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Villa 44/2 Van Bao Str., Ha Noi 

Tel: 04-37262251/52                            Fax: 04-37262253

E-mail: parepvietnam@yahoo.com   or   parepvietnam@vnn.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 23 tháng 3

National Day: 23rd March

 

 

 

 

 

 

 

57/                                     NHÀ NƯỚC PA-LE-XTIN

The State of Palestine

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: E4b-Trung Tu Diplomatic Compoud, 6 Dang Van Ngu Str, Ha Noi

Tel: 04-38524013                       Fax: 04-35739149/39349696                     

E-mail: vnemb@mofa-gov.ps   or   palembvn@gmail.com

Website: www.Palestineembassy.vn

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 1

National Day: 01st January

 

58/                       CỘNG HÒA PA-NA-MA

Republic of Panama

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 44B Ly Thuong Kiet Str, Hanoi Central Office Building 9th Floor, Suite 9-04, Ha Noi

Tel: 04-39365213/ 39365443                        Fax: 04-39365214

E-mail: embpanamavietnam@mire.gob.pa

Website:

Ngày Quốc khánh: 03 tháng 11 

National Day: 03th November

 

 

 

 

 

59/                       CỘNG HÒA PÊ-RU 

                       Republic of Peru

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Office 1402, 14th Floor, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh,Hoan Kiem, Ha Noi

Tel:                                              Fax:

E-mail: hanoi@peruembassy.vn

Website: www.peruembassy.vn

Ngày Quốc khánh: 28 tháng 7 

National Day: 28th July

 

60/                                  CỘNG HÒA PHÁP

Republic of France

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 57 Tran Hung Dao Str., Ha Noi

Tel: 04-39445700                     Fax: 04-39445717

 E-mail: ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr

Website: www.ambafrance-vn.org

Ngày Quốc khánh: 14 tháng 7 

National Day: 14th July

 

 

 

 

 

 

61/                        CỘNG HÒA PHẦN LAN

      Republic of Finland

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 31 Hai Ba Trung Str., Ha Noi

Tel: 04-38266788                   Fax: 04-38266766 (general)/ 04-38266779 (consular)

E-mail: sanomat.han@formin.fi

Website: www.finland.org.vn

Ngày Quốc khánh: 06 tháng 12

National Day: 06th December

 

62/                          CỘNG HÒA PHI-LÍP-PIN

Republic of the Philippines

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 27B Tran Hung Dao Str. Ha Noi

Tel: 04-39437873/ 39434493/ 39437948/ 39439826       Fax: 04- 39435760

Consular/visa extension: 114

E-mail: hanoi.pe@dfa.gov.ph   or   hnpe2000@gmail.com

Website: hanoipe.org

Ngày Quốc khánh: 12 tháng 6

National Day: 12th June

 

 

 

 

 

63/                         RU-MA-NI

Romania

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 5 Le Hong Phong Str., Ha Noi

Tel: 04-38452014/ 37338331               Fax: 04-38430922

E-mail: romambhan@fpt.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 12

National Day: 01st December 

64/                         CỘNG HÒA SÉC

Czech Republic

 

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 13 Chu Van An Str., Ha Noi

Tel: 04-38454131/2                  Fax: 04-38233996

E-mail: hanoi@embassy.mzv.cz  or  commerce_hanoi@embassy.mzv.cz  or  commerce_hanoi@mzv.cz

Website:

Ngày Quốc khánh: 28 tháng 10

National Day: 28th October

 

 

 

 

 

 

65/                           VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA

Kingdom of Spain

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 4 Le Hong Phong Str., Ba Dinh Dist, Ha Noi

Tel: 04-37715207/8/9                           Fax: 04-37715206

E-mail: embajadaesp@vnn.vn

Website: www.embassyinvietnam.maec.es

Ngày Quốc khánh: 12 tháng 10

National Day: 12th October

 

66/                             VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

Kingdom of Thailand

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy:  63-65 Hoang Dieu Str., Ha Noi

Tel: 04-38235092/4                       Fax: 04-38235088

E-mail: thaiemhn@netnam.org.vn   or   thailan1@fpt.vn

Website:

Ngày Quốc khánh: 05 tháng 12

National Day: 05th December

 

 

 

 

 

 

 

67/                             CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ 

Republic of Turkey

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Central Office Building, 4th Floor, North Star Building, 44B Ly Thuong Kiet Str., Ha Noi

Tel: 04-38222460                             Fax: 04-38222458

E-mail: embassy.hanoi@mfa.gov.tr

Website: www.hanoi.emb.mfa.gov.tr

Ngày Quốc khánh: 29 tháng 10

National Day: 29th October

 

68/                        THỤY ĐIỂN

Sweden

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 2 Nui Truc Str., Ba Dinh Dist, Ha Noi

Tel: 04-37260400                  Fax: 04-38232195

E-mail: ambassaden.hanoi@foreign.ministry,se

Website:

Ngày Quốc khánh: 06 tháng 6

National Day: 06th June

 

 

 

 

 

69/                                     LIÊN BANG THỤY SỸ

Confederation of Switzerland

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: Central Office Building 15th  Floor, 44B Ly Thuong Kiet Str., Ha Noi

Tel: 04-39346589                            Fax: 04-39346591

E-mail: vertretung@han.rep.admin.ch

Website:

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 8

National Day: 01st August

70/                    CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN

  Democratic People's Republic of Korea

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 25 Cao Ba Quat Str., Ha Noi

Tel: 04-38453008                                 Fax: 04-38231221

E-mail: dprkemb.hanoi@gmail.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 9

National Day: 09th September 

 

 

 

 

71/                     CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

People's Republic of China

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 46 Hoang Dieu Str., Ha Noi

Tel: 04-38453736 (General)                        Fax: 04-38232826 

        04-37334685 (Political)                       Fax: 04-37343300

        04-38235569 (Consul&Visa)              Fax: 04-37341181

        04-37338125 (Commerce&Trade)      Fax: 04-38234286

        04-37341836 (Culture&Education)     Fax: 04-37338046

        04-38453954 (Military)                       Fax: 04-37338065

E-mail:

Website: vn.china-embassy.org

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 10

National Day: 01st October

 

72/                    CỘNG HÒA DÂN CHỦ TI-MO LEX-TE

Democratic Republic of Timo-Leste

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 51 Nguyen Du Str., Hai Ba Trung Dist, Ha Noi

Tel: 04-62782972                    Fax: 04-62782973

E-mail: embassy.tl.vietnam@gmail.com 

Website:

Ngày Quốc khánh: 28 tháng 11

National Day: 28th November

73/                      U-CRAI-NA

Ukraine

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 6 Le Hong Phong Str., Ha Noi

Tel: 04-37344484                  Fax: 04-37344497

E-mail: emb_vn@mfa.gov.ua

Website:

Bộ phận Lãnh sự (Consular Section)

Tel: 04-37344501                  Fax: 04-37344502

Ngày Quốc khánh: 24 tháng 8

National Day:  24thAugust

 

74/                            CỘNG HÒA ĐÔNG U-RU-GOAY

The Oriental Republic of Uruguay

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 407 Au Co, Tay Ho, Ha Noi

Tel: 04-37188047/48                       Fax: 04-37188049

E-mail: uruvietnam@mrree.gub.uy

Website:

Ngày Quốc khánh: 25tháng 8

National Day : 25th August

 

 

 

75/           CỘNG HÒA BÔ-LI-VA-RI-A-NA VÊ-NÊ-DU-Ê-LA

The Bolivarian Republic of Venezuela

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: No 111 Trich Sai, Tay Ho Dist., Ha Noi

Tel: 04-37592788/89                                Fax: 04-37592728

E-mail: embavenezhanoi@yahoo.com

Website: www.embavenezhanoi.org.vn

Ngày Quốc khánh: 5tháng 7

National Day : 05th July

 

76/                        CỘNG HÒA XINH-GA-PO

Republic of Singapore

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội 

Chancery of the Embassy: 41-43 Tran Phu Str. Ha Noi

Tel: 04-38489168                                  Fax: 04-38489178

E-mail: singemb_han@sgmfa.gov.sg

Website:

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 8

National Day: 09th August

77/                 CỘNG HÒA XLÔ-VA-KI-A

Slovak Republic

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 12 Ba Nguyen Thanh Quang. Ha Noi

Tel: 04-37347601/ 37347602                     Fax: 04-37347603

E-mail: emb.hanoi@mzv.sk

Website:

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 9

National Day: 01st September

78/      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DÂN CHỦ XRI-LAN-CA

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of  the Embassy: 55B Tran Phu Str., Ha Noi

Tel: 04-37341894/5/6                 Fax: 04-37341897

E-mail: slembvn@fpt.vn

Website: www.slembvn.org

Ngày Quốc khánh: 04 tháng 2

National Day: 04th February

79/                        CỘNG HÒA XU-ĐĂNG

Republic of Sudan

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of  the Embassy: 61 Ly Thuong Kiet Str., Hoang Kiem Dist, Ha Noi

Tel: 04-37185911                      Fax: 04-37185910

E-mail: sdemhanoi@gmail.com

Website:

Ngày Quốc khánh: 01 tháng 1

National Day: 01st January

80/     LIÊN MINH CHÂU ÂU PHÁI ĐOÀN LIÊN MINH CHÂU ÂU

   European Union Delegation of the European Union

Văn phòng Đại sứ quán: Hà Nội

Chancery of the Embassy: 17th Floor, Pacific Place, 83B Ly Thai To Str., Ha Noi

Tel: 04-39410099                                            Fax: 04-39461701

E-mail: delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Website:

Ngày Quốc khánh: 09 tháng 5

National Day: 09th May​

Lượt người xem:  Views:   1920
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by