Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo, điiều hành

 
Thông tin chỉ đạo, điiều hành
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 35 -KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2023 về ciệc tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - ...
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 
Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Người tốt, việc tốt góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp"
 
TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biên nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ý kiến chỉ đạo, điều hànhTổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 35 -KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm  2023 về ciệc  tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:
11/1/2023 9:00NoĐã ban hành

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

--------------------------------------------

- Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

        - Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền Nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        - Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân; các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực quan sinh động, phù hợp với các tầng lớp Nhân dân.

        - Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo thành đợt thi đua sôi nổi trong việc sáng tác các tác phẩm, sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh. Công tác tổ chức cuộc thi phải đảm bảo chất lượng, khách quan, công bằng, đem lại hiệu quả thiết thực.

        II. NỘI DUNG

        1. Đối tượng tham gia cuộc thi

        - Các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi (trừ cá nhân là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký).

        - Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia; trường hợp thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp.

        2. Nội dung thi

        Các thí sinh chọn trong số các nội dung sau để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, cụ thể như sau:

        - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Chương trình đột phá của Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

        - Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

          - Các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        * Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cập nhật: Kế hoạch, thể lệ và các tài liệu liên quan đến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy: tinhuybinhduong.vn; Cổng thông tin điện tử Tỉnh: binhduong.gov.vn hoặc quét mã Qr-Code.

        3. Hình thức thi, gồm 03 hạng mục: (Thể lệ cuộc thi gửi kèm).

        - Hạng mục A: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic).

        -Hạng mục B: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video như: video clip, motion graphic.

        - Hạng mục C: Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn; thơ, nhạc.

        4. Cơ cấu giải thưởng

        - Cơ cấu giải thưởng: gồm 03 nhóm giải theo 03 hạng mục, mỗi nhóm giải có: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích. Giải thưởng gồm Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (dành cho các giải nhất, nhì, ba), Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng theo quy định.

        - Ban Tổ chức sẽ trao các giải tập thể theo từng hạng mục; mỗi hạng mục có 03 giải gồm: giải nhất, nhì, ba cho các địa phương, đơn vị có nhiều tác phẩm, sản phẩm tham dự thuộc nhiều thể loại và đạt nhiều giải cao của cuộc thi.

         -Tùy vào điều kiện thực tế và chất lượng sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức được quyết định và điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

        5. Thời gian tổ chức cuộc thi

        - Từ tháng 10/2023 đến ngày 11/11/2023: Triển khai kế hoạch, thể lệ.

        - Từ ngày 11/11/2023 đến ngày 11/12/2023: Nhận sản phẩm dự thi.

        - Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 25/12/2023: Tổ chức chấm thi.

        - Trong tháng 12/2023: Tổng kết, trao giải.

 

        III. KINH PHÍ

        Cuộc thi sử sụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và huy động các nguồn hợp pháp khác.

        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký cuộc thi; lập dự toán kinh phí tổ chức, thanh quyết toán theo quy định.

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, kịp thời hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thi.

- Tổ chức công bố kết quả, trao giải thưởng đảm thời gian theo quy định.

2. Đề nghị MTTQ, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn Tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau:

        - Phối hợp tổ chức triển khai, phát động cuộc thi; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân của địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi; đăng tải thông tin cuộc thi trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương.

        - Làm đầu mối tiếp nhận và chọn lọc các sản phẩm dự thi của tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị để gửi tham gia cuộc thi.

        3. Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương: Chủ trì mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh; tham gia cuộc thi.

        Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THỂ LỆ

Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 35-KH/BTGTU, ngày 24 tháng 10 năm 2023

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

-----

        1. Đối tượng dự thi

        - Các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi (trừ cá nhân là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký).

        - Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia; trường hợp thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp.

        2. Nội dung thi

        Thí sinh chọn trong số các nội dung sau để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền, cụ thể như sau:

         - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        - Chương trình đột phá của Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

        - Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

        - Chương trình đột phá về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

          - Các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        * Ngày 30/10/2023: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cập nhật: Kế hoạch, thể lệ và các tài liệu liên quan về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy: tinhuybinhduong.vn, Cổng thông tin điện tử Tỉnh: binhduong.gov.vn. 

 

Quét mà QR để xem lấy tài liệu

Tailieu1.png 

3. Hình thức thi:

Sản phẩm tham gia dự thi có thể của 01 tác giả hoặc 01 nhóm tác giả dưới các hình thức sau:

- Hạng mục A: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic).

- Hạng mục B: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video như: video clip, motion graphic.

- Hạng mục C: Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn; thơ, nhạc.

4. Những quy định cụ thể

4.1. Hạng mục A: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic).

Sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, được thiết kế bằng các phần mềm đồ họa hoặc các phần mềm chuyên dụng khác. File ảnh đồ họa có độ phân giải ít nhất 1.920x1.080 pixels, thuận tiện trong việc sử dụng với nhiều chất liệu; khi phóng to, thu nhỏ vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh, nghệ thuật. Hình ảnh và bố cục trang trọng, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và bám sát nội dung cuộc thi.

4.2. Hạng mục B: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video như: Video clip, motion graphic.

- Nội dung, lời bình bằng Tiếng Việt phù hợp, đảm bảo nội dung tuyên truyền, độ dài tối đa không quá 05 phút.

- Video có chủ đề, kết cấu hoàn chỉnh, chất lượng hình ảnh đạt tối thiếu 720p trở lên và 128 bit trở lên với âm thanh.

- Đính kèm lời bình (file word), thông tin về tất cả bản nhạc được sử dụng trong clip.

4.3. Hạng mục C: Xây dựng kịch bản tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, kịch ngắn, thơ, nhạc

Các tác phẩm dự thi là kịch bản tiểu phẩm, kịch ngắn có thời lượng không quá 15 phút, nội dung phải cụ thể, có thông điệp truyền tải trong thời gian quy định, lời thoại xúc tích, kết cấu chặt chẽ về đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. Đối với tác phẩm là thơ, nhạc phải đảm bảo chuyển tải nội dung, thông điệp một cách trọn vẹn, các quy định về văn hóa, văn học, nghệ thuật, âm nhạc…

* Ghi chú: Đối với hạng mục A và B: yêu cầu mỗi tác phẩm dự thi kèm theo một bản thuyết minh mô tả ý tưởng của tác phẩm trên file word, tối đa không quá 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman gồm: Tên tác giả/ nhóm tác giả và thông tin liên hệ, nhan đề tác phẩm, thời lượng,…

5. Tiêu chí đánh giá

Các tác phẩm dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

- Thông điệp rõ ràng, dễ nhớ và phù hợp với chủ đề cuộc thi; phù hợp với nhiều đối tượng tuyên truyền.

- Tính sáng tạo, hiệu quả về nội dung, hình thức thể hiện; thể hiện rõ ý tưởng của tác phẩm.

- Hình thức thể hiện ấn tượng, sáng tạo, gần gũi với cuộc sống.

- Chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt, giai điệu vui tươi, phù hợp.

6. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Từ tháng 10/2023  đến ngày 11/11/2023: Triển khai kế hoạch.

- Từ ngày 11/11/2023 đến ngày 11/12/2023: Nhận sản phẩm dự thi.

- Từ ngày 12/12/2023  đến ngày 25/12/2023: Tổ chức chấm thi.

- Trong tháng 12/2023: Tổng kết, trao giải.

7. Giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng gồm 03 nhóm giải theo 03 hạng mục thi, mỗi hạng mục có: 01 giải  nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích. Giải thưởng gồm Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng.

- Ban Tổ chức sẽ trao các giải tập thể theo từng hạng mục thi (mỗi hạng mục 03 giải: nhất, nhì, ba) cho các địa phương, đơn vị có nhiều tác phẩm, sản phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại và đạt nhiều giải cao.

- Tùy vào điều kiện thực tế và chất lượng sản phẩm dự thi Ban Tổ chức có quyền điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

8. Một số yêu cầu khác

- Tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi khác không được tham gia cuộc thi này. Các tác phẩm dự thi không được xuất hiện các hình ảnh, logo quảng cáo của các nhãn hàng, doanh nghiệp. Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Ban Tổ chức.

- Trong trường hợp tác phẩm dự thi đạt giải được tạo ra bởi nhóm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng cho trưởng nhóm hoặc đại diện nhóm. Khi phát hiện tác phẩm được trao giải vi phạm các quy định trong thể lệ, Ban Tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định và thông báo kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng.         

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố, sản phẩm được sử dụng trong tác phẩm dự thi; có toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi đạt giải cho mục đích tuyên truyền trong các hoạt động của Tỉnh mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh thể lệ cuộc thi cho phù hợp với tình hình thực tế.

9. Gửi tác phẩm dự thi

Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi file hoặc đường link tác phẩm dự thi về địa chỉ email cuộc thi: cuocthithietketuyentruyennqbd@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tầng 19, tháp B, tòa nhà Trung tâm hành chính Tỉnh. Ghi đầy đủ thông tin về cơ quan, đơn vị, địa phương, địa chỉ, điện thoại và email liên hệ.

10. Thông tin liên hệ

Các thông tin về kế hoạch, thể lệ cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức cập nhật trên: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy (tinhuybinhduong.vn), Cổng thông tin điện tử của Tỉnh (binhduong.gov.vn), Báo Bình Dương online (baobinhduong.vn).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí: Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ  trách phòng Chuyên môn 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, điện thoại: 0946 859 674.  Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.Ý kiến chỉ đạo, điều hànhTinChỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./PublishingImages/2020-03/ct13_Key_12032020103305.jpg
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
3/12/2020 11:00YesĐã ban hành

ct1321.jpg 

Ảnh minh họa

Thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp, các ngành, các địa phương đã được triển khai tích cực và đạt những kết quả ban đầu, được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra tại 105 quốc gia với 114 ngàn người nhiễm bệnh và chưa có dấu hiệu dừng lại, riêng trong 10 ngày gần đây số người nhiễm tăng nhanh, chiếm 25% tổng số người nhiễm bệnh trước đó, xuất hiện nhiều ổ dịch lớn với số người mắc, số người tử vong gia tăng nhanh.

Ở nước ta, sau 22 ngày không có ca nhiễm mới, trong 4 ngày qua đã phát hiện thêm 18 người nhiễm bệnh (đưa tổng số nhiễm tăng gấp hơn 2 lần so với số nhiễm trước đó), trong đó 15 người nhập cảnh từ các nước có giao thương và lượng người qua lại với nước ta lớn. Việt Nam có nguy cơ bị lây lan dịch bệnh rất cao.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/1/2020, Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 07/3/2020, các Chỉ thị số 05/CT-TTg, 06/CT-TTg, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg và các Công điện số 121/CĐ-TTg, 156/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo: Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát người nhập cảnh trong 14 ngày qua nhưng không thuộc diện cách ly tập trung, phát hiện kịp thời nguồn lây bệnh.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Cụ thể, tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không, trên bộ, hàng hải; lưu ý kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua biên giới Tây Nam; tạm dừng việc miễn thị thực đơn phương và hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam tại các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha.

Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh Việt Nam theo quy định, quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả và phát hiện sớm để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay giữa Việt Nam đến các vùng có dịch và ngược lại (kể cả của các hãng hàng không nước ngoài).

Quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn; phối hợp với các Bộ liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch; tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; khuyến cáo người dân không ra nước ngoài, nhất là đến các vùng có dịch.

Sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên diện rộng. Thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đến từ, đi qua vùng có dịch tại các cơ sở cách ly; thực hiện sàng lọc và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp đối với từng loại trường hợp tại các khu cách ly tập trung, không để lây chéo. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kịp thời công bố danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch để áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch.

Chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, không để lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang làm việc tại các khu cách ly tập trung; UBND các tỉnh, thành phố tổ chức khoanh vùng, cách ly và tiêu độc khử trùng ngay đối với những khu vực phát hiện có người nhiễm bệnh; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực cách ly.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để thực hiện việc cách ly; rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch cách ly trên diện rộng; có phương án huy động khách sạn, cơ sở lưu trú… làm nơi cách ly tập trung.

Nghiên cứu phương thức phòng, chống, phác đồ điều trị, vắc xin phòng bệnh COVID-19

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo nghiên cứu phương thức phòng, chống, phác đồ điều trị, vắc xin phòng bệnh COVID-19; sớm đưa bộ KIT thử vào sử dụng. Bộ Y tế rà soát việc bảo đảm nhân lực, phương tiện, vật tư y tế sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch lây lan trên diện rộng.

Tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam, về các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội.

Xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tư pháp đề xuất các hình thức xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là phường, xã, thôn, bản, tổ dân phố... tập trung rà soát phát hiện nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp phù hợp; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực.

Các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1771/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Phát động toàn dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền nhất là chính quyền cơ sở trong việc vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch cần tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ./.

​Nguồn: http://baochinhphu.vn/

Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Người tốt, việc tốt góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp"Ý kiến chỉ đạo, điều hànhPhát động phong trào thi đua chuyên đề "Người tốt, việc tốt góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Người tốt, việc tốt góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp"
7/23/2019 11:00NoĐã ban hành

​Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Người tốt, việc tốt góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp" (Download 2829.pdf)

Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị ​Ý kiến chỉ đạo, điều hànhĐẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị ​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biên nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3/28/2018 11:00NoĐã ban hành

​Theo đó, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, UBND huyện, thị xã, thành phố biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với các đối tượng trong Quý III/2018; lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị, các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong các buổi sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự; kiểm tra, sơ kết thực hiện Đề án trong Quý IV/2018.

(Nguồn: binhduong.gov.vn)