Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo
 
Tài liệu họp Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA
 
​Ngày 02/4/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn số 30031808/VICC-IATSS ngày 30/3/2018 của Ban Thư ký Học bổng IATSS Forum Việt Nam - Trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam về việc học ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tài liệu phục vụ họp Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTATài liệu phục vụ họp Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tài liệu họp Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA
8/17/2018 15:00NoĐã ban hành

*Download tài liệu họp Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA :HOP WTA - FILE TAI LIEU.rar

(Điện thoại liên hệ: Văn phòng; 0274.3824805, bà Tô Ngọc Anh: 0908.003378)

Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2018 11:00NoĐã ban hành

​Ngày 02/4/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn số 30031808/VICC-IATSS ngày 30/3/2018 của Ban Thư ký Học bổng IATSS Forum Việt Nam - Trung tâm hợp tác trí tuệ Việt Nam về việc học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum Việt Nam (1159.PDF).