Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksDownload

 
Download
 
​Người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Bình Dương trong thời gian ...
 
Tài liệu phục vụ phiên họp WTA
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
HỖ TRỢ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG DỊCH COVID 19HỖ TRỢ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG DỊCH COVID 19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2020 11:00NoĐã ban hành

​Người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) có nhu cầu nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Bình Dương trong thời gian dịch Covid-19, đề nghị hoàn tất mẫu ( BIEU MAU DINH KEM.rar)và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định. (Để thuận tiện trong việc xử lý hồ sơ, đề nghị đơn vị gửi danh sách các chuyên gia có nhu cầu nhập cảnh theo mẫu về địa chỉ email: lanhsubinhduong@gmail.com).​

Tài liệu phục vụ phiên họp WTATài liệu phục vụ phiên họp WTA/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tài liệu phục vụ phiên họp WTA
9/18/2018 10:00NoĐã ban hành

​Tài liệu phục vụ phiên họp WTA​