Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại
Thứ 2, Ngày 15/12/2014, 16:00
Ngoại giao Văn hóa: Tạo động lực mới trong tiến trình Hội nhập quốc tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/12/2014
“Thế và lực của đất nước vừa cho phép, vừa đòi hỏi việc phát huy hiệu quả hơn nữa công tác ngoại giao, trong đó có ngoại giao văn hóa" - đó là những chia sẻ về công tác ngoại giao văn hóa (NGVH) trong thời kỳ mới của ông Phạm Cao Phong, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO với phóng viên Báo TG&VN.

Trả lời câu hỏi của PV, Vụ trưởng Phạm Cao Phong cho biết:

Sau hơn 20 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về nhiều mặt và hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống quốc tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 nêu rõ "nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới". Thế và lực của đất nước vừa cho phép, vừa đòi hỏi việc phát huy hiệu quả hơn nữa công tác ngoại giao, trong đó có NGVH, thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Ngoại giao xác định nội hàm của chính sách Ngoại giao toàn diện bao gồm Ngoại giao Chính trị, Ngoại giao Kinh tế, Ngoại giao Văn hóa và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Với vai trò là một trong những trụ cột của nền Ngoại giao toàn diện, NGVH có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong ba năm qua, thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Ngoại giao về việc tăng cường công tác NGVH, tạo động lực mới cho Ngoại giao trong tiến trình Hội nhập quốc tế, công tác NGVH ngày càng được quan tâm và triển khai mạnh mẽ hơn theo tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa theo phương châm VN "là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế" đã đóng góp thiết thực, hiệu quả và làm sâu sắc thêm quan hệ của VN với các nước trên thế giới, mở rộng cơ hội giao lưu hợp tác với các nước khác...

 

Để tăng cường hiệu quả của công tác NGVH trong thời gian tới, ngành Ngoại giao cần khắc phục những hạn chế và đẩy mạnh những hoạt động sau:

Bên cạnh những thành công đã được ghi nhận trong thời gian qua, công tác NGVH cũng bộc lộ một số hạn chế do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhằm khắc phục những hạn chế này, trên cơ sở Chiến lược NGVH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong thời gian tới công tác NGVH sẽ tập trung đẩy mạnh những hoạt động như sau:

- Nâng cao lý luận, nhận thức về vai trò NGVH, truyền thống NGVH Việt Nam và các nội dung của Chiến lược NGVH đến năm 2020.

- Gắn kết Ngoại giao Văn hóa với Ngoại giao Chính trị và Ngoại giao Kinh tế, bám sát mục tiêu đối ngoại đối với các khu vực cũng như các nước đối tác để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chú trọng lồng ghép nội dung NGVH trong các hoạt động đối ngoại ở các cấp.

- Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh VN theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. NGVH đóng vai trò là kênh truyền tải "về hình ảnh một dân tộc VN yêu chuộng hòa bình, văn hiến, một đất nước VN đổi mới, năng động và không ngừng phát triển" đến với thế giới (1).

- Phát huy hiệu quả giá trị các danh hiệu quốc tế đã đạt được đi đôi với đa dạng hóa các loại hình vận động các danh hiệu quốc tế mới.

- Gắn kết các hoạt động NGVH với công tác về cộng đồng NVNONN.

- Tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn văn hóa quốc tế, góp phần phát huy thế mạnh văn hóa của VN, đồng thời thể hiện vai trò VN là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

- Góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại một cách chủ động, có tầm nhìn, kế hoạch, trên cơ sở hiểu rõ nền văn hóa và những nhu cầu ưu tiên của ta để chọn lọc đúng thứ ta cần, trước mắt phục vụ chiến lược kinh tế-xã hội 2011-2020, về lâu dài là làm giàu thêm nền văn hóa dân tộc, nâng cao dân trí.

- Nâng cao chất lượng cơ chế, biện pháp phối hợp và nguồn lực tài chính, con người nhằm đảm bảo triển khai công tác NGVH ngày càng hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn kinh phí nhằm huy động nhiều nguồn lực, thành phần, đối tượng tham gia triển khai công tác NGVH.​

Lượt người xem:  Views:   860
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by