Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Hướng dẫn TTHC

Hướng dẫn TTHC
Thứ 5, Ngày 23/11/2023, 15:00
5. Thủ tục cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2023

5. Thủ tục cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ xin phép cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào làm việc với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Ngoại vụ (đồng gửi Công an tỉnh).

- Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Sở Ngoại vụ phản hồi về hồ sơ lại đơn vị đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện Bước 3.

 - Bước 3: Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, dự thảo Tờ trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp cần phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ có văn bản trao đổi với Công an tỉnh trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bước 4: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ và ra văn bản chấp thuận cho cơ quan, đơn vị được tiếp và làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Bước 5: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản chấp thuận về Sở ngoại vụ để trả kết quả cho cơ quan, đơn vị.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:

Văn bản đề nghị tiếp đoàn vào của cơ quan, tổ chức xin phép tiếp và làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Ngoại vụ (đồng gửi Công an tỉnh) để được xem xét chấp thuận (01 bản chính). Cụ thể:

- Nội dung văn bản đề nghị nêu rõ: Mục đích, thời gian, địa điểm, nội dung làm việc, thành phần đoàn nước ngoài (đính kèm bản sao hộ chiếu), thành phần tham gia đón tiếp và làm việc với đoàn.

- Danh sách đoàn vào ghi rõ các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, nghề nghiệp/chức vụ, số hộ chiếu.

- Thư liên hệ của phía nước ngoài với cơ quan, tổ chức (có bản dịch tiếng Việt kèm theo).

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trước thời điểm cơ quan, đơn vị đón tiếp khách 07 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận cho phép cơ quan, đơn vị tiếp và làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tuc hành chính: Không.

m) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Luật số 23/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 84-QĐ/TU ngày 01/02/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy.

Lượt người xem:  Views:   62
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by