Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Hướng dẫn TTHC

Hướng dẫn TTHC
Thứ 5, Ngày 23/11/2023, 15:00
​4. Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài việc riêng thuộc thẩm quyền ra quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2023

4. Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài việc riêng thuộc thẩm quyền ra quyết định của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đi nước ngoài và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận TN&TKQ) Sở Ngoại vụ (Địa chỉ: Tầng 01, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trả lại hồ sơ kèm "Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ". Việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phải cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác. Thời hạn giải quyết TTHC được tính từ ngày hồ sơ được bổ sung, hoàn thiện đầy đủ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết theo quy định, Bộ phận tiếp nhận từ chối nhận hồ sơ và trả lại hồ sơ kèm "Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ" cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết, Bộ phận tiếp nhận tiến hành nhận hồ sơ, in "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn để giải quyết theo thẩm quyền.

Bước 3: Phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng và Giám đốc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Ngoại vụ có văn bản trao đổi với các cơ quan, đơn vị trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bước 4: Giám đốc Sở Ngoại vụ xem xét, phê duyệt, ban hành Quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài việc riêng.

Bước 5: Cá nhân, cơ quan, tổ chức đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ để nhận kết quả theo thời gian ghi trên biên nhận hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Bản chính công văn đề nghị của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xin xuất cảnh.

- Bản chính công văn đồng ý của các cơ quan chủ quản cấp trên cho phép cán bộ, công chức, viên chức xin xuất cảnh (nếu có).

- Bản chính đơn xin xuất cảnh của cá nhân về việc riêng đã được Cấp ủy quản lý và Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý.

- Ý kiến đồng ý của cấp ủy quản lý cán bộ hoặc của cơ quan tham mưu của Đảng (Khi được ủy quyền): Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

- Các hồ sơ trình Giám đốc Sở Ngoại vụ không quá 03 ngày (Không kể ngày nghỉ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu hồ sơ không được chấp thuận, Sở Ngoại vụ có thông báo bằng văn bản cho cơ quan, đơn vị quản lý và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức xin xuất cảnh biết.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cán bộ, công chức, viên chức (Kể cả những người được ký kết hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về phân cấp và quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương.

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Tài chính và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài việc riêng.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tuc hành chính: Không.

m) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật số 23/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về phân cấp và quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dươ​ng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đi công tác nước ngoài hoặc cho phép đi nước ngoài việc riêng.

Lượt người xem:  Views:   60
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by